BEDA S.R.O.
logo-new-1


Beda s.r.o.
e-shop odbyt výroba a prodej obuvi
Přibická 844,
691 25 Vranovice
Czech Republic
+420 602 561 716

Postup reklamace

Reklamace zboží se striktně řídí příslušným ustanovením dle zákona Občanský zákoník (OZ) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (ZOS). Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy nepříjemná. Internetový obchod www.beda-boty.cz si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace. Prosíme vás, abyste v případě reklamace vždy dodržovali následující postup:

Zašlete na adresu e-mail, kde uvedete typ výrobku, datum zakoupení a co nejpodrobněji popíšete závadu výrobku. Pro urychlení celého procesu doporučujeme uvést i telefonní kontakt na vás. Do dvou pracovních dnů Vám budou odeslány instrukce detailně popisující další postup, vyčkejte na tyto instrukce a řiďte se jimi.

Toto neplatí v případě osobní reklamace v provozovně podávajícího.

Prodávající bude zákazníka bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení a v případě potřeby konzultovat další postup.

V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.

Reklamace prosím zasílat na adresu provozovny! 

BEDA s.r.o., Přibická 844, 691 25 Vranovice


Obchodní podmínky
Kontakt